1. Kurssilaisella tarkoitetaan kurssin ostanutta henkilöä.

2. Kurssilaisella on oikeus peruuttaa ostettu kurssi kuluttajansuojalain mukaisesti 14 päivän kuluttua tuotteen ostamisesta.

3. Tuotteilla, jotka kurssilainen saa välittömästi käyttöönsä, ei ole peruutusoikeutta.

4. Tuotekuvauksessa ilmoitettuun tuntimäärään sisältyvät opetustunnit, harjoitus- ja loppukokeet sekä kertausoppitunnit.

5. Kurssi on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa edelleen. Kurssilainen saa kurssimateriaaliin henkilökohtaisen käyttöoikeuden. Kurssilainen ei saa luovuttaa käyttöoikeutta edelleen tai käyttää sitä yhdessä muiden henkilöiden kanssa. Rikkoessaan tätä ehtoa kurssilainen on velvollinen korvaamaan Legikselle luovutetun kurssin tai käyttöoikeuden hinnan lisättynä 300 eurolla. Jos luovutus on tapahtunut useammalle kuin yhdelle henkilölle, kurssilainen on velvollinen korvaamaan luovutetun kurssin tai käyttöoikeuden hinnan lisättynä 300 eurolla jokaisen luovutuksen osalta erikseen.
Tämä sopimuskohta tarkoittaa käytännössä sitä, että kun kurssilainen on ostanut Legikselta tuotteen, hän ei saa luovuttaa tuotetta muiden henkilöiden käytettäväksi. Jos kurssilainen näin tekee, hän joutuu korvaamaan Legikselle jokaisen luovutetun tuotteen hinnan ja maksamaan lisäksi 300 euroa sopimussakkoa jokaisesta luovutuksesta.

6. Kurssimateriaali toimitetaan sähköisesti tai verkkoympäristön kautta, lukuun ottamatta lähiopetuksessa käytettäviä koe- ja harjoitustehtäviä.

7. Kurssilainen on velvollinen huolehtimaan, että Legiksellä on käytössä kurssilaisen ajantasainen sähköpostiosoite tiedottamista varten.

8. Legiksellä on oikeus muuttaa kurssikuvauksessa ilmoitettuja aikatauluja, opetustuntimääriä ja opetuspaikkoja. Muutoksia tehdään vain siinä tapauksessa, että valintakoe, siihen valmistautumiseen annettu lukuaika tai muu valintakoeuudistus sitä edellyttää. Muutoksista tulee ilmoittaa kurssilaiselle mahdollisimman ajoissa.

9. Mikäli kurssilainen ostaa lähikurssin, kurssimaksu veloitetaan kahdessa erässä. Legis veloittaa lähikurssin ostamisen yhteydessä kurssilaiselta vain lähikurssia vastaavan etäkurssin hinnan. Jos kurssilainen esimerkiksi ostaisi Primus Inclusive Lähi -kurssin, häneltä veloitettaisiin ostohetkellä ensimmäisenä maksueränä vain Primus Inclusive Etä -kurssin hinta. Mikäli viranomaismääräyksistä johtuen emme voi järjestää lähiopetusta, lähikurssille ilmoittautunut kurssilainen siirretään lähikurssia vastaavalle etäkurssille eikä häneltä veloiteta maksetun etäkurssin ja valitun lähikurssin hinnan erotuksesta muodostuvaa toista erää. Mikäli lähikurssit voidaan järjestää, veloitamme kurssilaiselta toisen maksuerän erikseen ennen kurssin alkamista.

10. Pyrimme jokaisen kurssilaisen kanssa mahdollisimman hyvään yhteydenpitoon ja avoimeen keskusteluun kurssien etenemisestä ja kurssikäytännöistä. Legikselle on tärkeintä, että kommunikointi on avointa kumpaankin suuntaan. Käytämme pääsääntöisesti oppimisympäristöä tiedottaessamme kurssiaikatauluista ja käytännön asioista.