Etäopetus toteutetaan mahdollisimman lähiopetusmaisesti. Voit olla yhteydessä opettajaan streamatun opetuksen aikana ja esittää kysymyksiä ja huomioita.

Voit ottaa yhteyttää opettajaan tai kurssivalmentajaan päivystysajan puitteissa myös opetuksen ulkopuolella. Pyrimme yhteen selkään yhteydenpitoväylään, joka tarjoaa mahdollisimman matalan kynnyksen ottaa yhteyttä. Selvitämme parhaillaan toteutuskelpoisinta ratkaisua (esim. MS Teams, Skype) ja tiedotamme toteutustavasta mahdollisimman pian.

Pyrimme myös siihen, että voimme järjestää ylimääräisiä tukiopetuskertoja ja keskustelutilaisuuksia etäyhteyden välityksellä hieman pienemmissä ryhmissä kurssivaihtoehdosta riippuen. Tsemppaamme kaikkia kurssilaisia etäopiskelusta huolimatta, kuten Henkan ja valkkujen kukonlaulun aikaan tapahtuvalla aamunavauksella ja Ilkan iltasadulla.

Edellä sanotun lisäksi perinteiset yhteydenpitotavat, kuten puhelut ja sähköposti jne. säilyvät rinnalla. Pyrimme siihen, että tämä ratkaisu myös tekee kurssilaisten välisen keskustelun ja vertaistuen saamisen mahdollisimman helpoksi. Perustamme halukkaille joka tapauksessa Whatsapp-ryhmän. Tarkoituksenamme on siis poistaa kaikin tavoin kurssilaisten huoli lähiopetuksen puuttumisesta. Kurssilaisille annetaan täysi tuki luku-urakan aikana kaikissa tilanteissa.

Harjoituskokeet ja kotitehtävät palautetaan sähköisesti tarkastettavaksi. Myös tästä annamme tarkemmat ohjeet myöhemmin kurssin aikana.