Lauri tuli mukaan Legikseen vuonna 2019. Oikiksesta valmistumisensa jälkeen Lauri on työskennellyt Helsingin yliopiston yhteydessä toimivan Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa tutkimustehtävissä, mutta nykyään pyörittää omaa yritystään täysin eri toimialalla. Lauri on kollegoidensa mukaan ”pirun mukava tyyppi”, ja hänen puoleensa voikin kääntyä ihan missä tahansa asiassa.

Lauri on julkaissut sekä omia että yhteisartikkeleita niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin journaleissa ja kokoelmateoksissa, ja hänellä on vahva ote tutkimukseen suuntautuneesta oikeustieteestä. Tutkijankammion vastapainoksi Lauri pitää paljon myös asiakaspalvelutehtävistä.

Lauri työskentelee Legiksessä lähinnä hallinnon parissa, ja on kurssiopettajien ja kurssivalmentajien tukena kurssien organisoimisessa ja onnistuneessa läpiviemisessä. Laurilla on erityisosaamista rikosoikeudesta, oikeushistoriasta ja oikeusteoriasta. Päätyönään Lauri säveltää musiikkia erilaisiin mediatuotantoihin.

  • Oikeustieteen maisteri (2016), Helsingin yliopisto