Iina Laak on työskennellyt Legiksen valmennuskursseilla maaliskuusta 2018 lähtien. Vanhempana kurssivalmentajana hän on avustanut opettajia tehtävien ja opetusmateriaalien laadinnassa. Lisäksi Iinan tehtäviin on kuulunut harjoituskokeiden laatiminen ja tarkistaminen sekä asiakaspalvelu.

Iina on kokenut esiintyjä ja kurssilaisten on helppo kääntyä hänen puoleensa. Keväinä 2018 ja 2019 hän laati muun muassa oikeustapaus-, essee- ja monivalintatehtäviä. Iinalla on useamman vuoden kokemus oikeustieteen opinnoista, joten hän osaa neuvoa sekä ensi kertaa hakevaa että kokeneempaa pyrkijää. Iina on saanut kannustavista neuvoistaan paljon positiivista palautetta kurssilaisilta.

  • Oikeustieteen ylioppilas (2014-), Helsingin yliopisto